Cesta

Total: 0,00 €

« Continuar comprando Finalizar pedido

Condicions d'ús

L’adquisició i ús de les entrades comportarà l’acceptació de les condicions següents:

 1. Entrades Solsonès gestiona la distribució d’entrades per compte del PROMOTOR, per la qual cosa el Consell Comarcal del Solsonès queda expressament eximit de tota obligació o responsabilitat en relació amb les obligacions que han de complir tant  l’organitzador com els assistents de l’esdeveniment.
 2. L’adquisició de l’entrada és en ferm i no s’acceptaran canvis ni devolucions. Tampoc es podrà modificar el nombre de persones de la compra ni afegir-ne, a la mateixa reserva.
 3. Els diferents espectacles i esdeveniments es regiran per la normativa exposada per a cada espai i entitat organitzadora.
 4. Les places de cada un dels esdeveniments són limitades segons les indicacions de l’organització.
 5. És potestat del PROMOTOR permetre l’accés al recinte una vegada iniciat l’espectacle i també d’indicar les recomanacions per a gaudir de l’espectacle.
 6. El PROMOTOR es reserva el dret a modificar el programa de l’esdeveniment.
 7. El PROMOTOR no es fa responsable de les entrades que no hagin estat adquirides en els punts de venda oficials.
 8. No s’acceptaran entrades danyades, trencades, usades o amb indicis de falsificació.
 9. El posseïdor de l’entrada perdrà els drets que aquesta li atorga en sortir del recinte.
 10. S’ha de conservar l’entrada fins al final de l’espectacle; tota persona en el recinte haurà de mostrar la seva entrada al personal del PROMOTOR quan aquest li ho sol·liciti.
 11. Queda prohibida la revenda o qualsevol ús promocional de l’entrada sense l’autorització de l’organització.
 12. Aquesta entrada està sotmesa a les condicions de compra exposades a https://entradessolsones.com 
 13. Es demana als assistents tenir cura de l’entorn i fer un ús responsable de les instal·lacions mantenint en tot moment una conducta cívica i responsable.
 14. La devolució, en cas de cancel·lació, s’efectuarà d’acord amb el PROMOTOR dins un termini de quinze dies des de la data de celebració prevista. Si la suspensió es realitza un cop transcorreguda més de la meitat de l’esdeveniment, no es tindrà dret a cap devolució. Les males condicions meteorològiques no donen dret a devolució de l’import de l’entrada.                            
 15. El PROMOTOR es reserva el dret de canviar o alterar el contingut i l’ordre del programa així com el recinte, sense que aquestes modificacions donin dret  a la devolució de l’import de l’entrada.

Oficina de Turisme del Solsonès
Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. 973 48 23 10